بلیط کیش عید فطر 97

مبدا پروازی : تهران

بلیط تهران کیش

مقصد پروازی : کیش

زمان تقریبی تهران-کیش : 90 دقیقه


بلیط کیش (تهران کیش):

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط کیش (تهران کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (تهران کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو  بلیط کیش عید فطر 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

  تهران کیش

کیش ایر 

1،780،000

1،280،000

  021-42632

  تهران کیش

معراج

1،300،000

1،100،000

 021-41938

  تهران کیش

کیش ایر

780،000

780،000

  021-88530609

  تهران کیش

قشم 

 920،000

920،000

 021-42632

  تهران کیش

کیش ایر

780،000

780،000

021-42632

  تهران کیش

زاگرس

1،020،000

1،120،000

 021-43361

  تهران کیش

کاسپین 

870،000

870،000

 021-41938

  تهران کیش

ماهان

925،000

925،000

 021-88452588


بلیط کیش (مشهد - کیش)

مبدا پروازی : مشهد

مقصد پروازی : کیش

زمان تقریبی مشهد -کیش : 2 ساعت


بلیط کیش (مشهد کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش دو ساعت میباشد و بلیط کیش (مشهد کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (مشهد کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو  بلیط کیش عید فطر 97

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

مشهد کیش

ماهان 

3،800،000

2،880،000

  021-42632

مشهد کیش

معراج

2،700،000

2،300،000

 021-41938

 مشهد کیش

کاسپین

2،900،000

2،800،000

  021-88530609

 مشهد کیش

قشم ایر 

 1،920،000

16،000،000

 021-41938

  مشهد کیش

زاگرس

 1،420،000

1،220،000

 021-43361

مشهد کیش

تابان

 1،870،000

  1،870،000

 021-41938 

 مشهد کیش

 ایران ایر تور

 2،100،000

 2،000،000

  021-88452588


بلیط کیش (شیراز - کیش)

مبدا پروازی : شیراز

بلیط شیراز کیش

مقصد پروازی: کیش

ساعت پرواز کیش تا شیراز : 57 دقیقه


بلیط کیش (شیراز کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت میباشد و بلیط کیش (شیراز کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (شیراز کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو  بلیط کیش عید فطر 97

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

شیراز کیش

ماهان 

2،120،000

1،500،000

  021-42632

شیراز کیش

معراج

1،700،000

1،500،000

 021-41938

شیراز کیش

قشم ایر

900،000

900،000

  021-88530609

شیراز کیش

کیش ایر 

 1،187،000

1،187،000

 021-41938

شیراز کیش

زاگرس

 1،720،000

1،820،000

 021-43361

شیراز کیش

آسمان

 1،405،000

  1،405،000

 021-41938 

شیراز کیش

 ایران ایر تور

 920،000

 920،000

  021-88452588


بلیط کیش (اصفهان - کیش)

مبدا پروازی: اصفهان

بلیط اصفهان کیش

مقصد پروازی : کیش

ساعت پرواز کیش تا مشهد : 1:23 ساعت


بلیط کیش (اصفهان کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت و نیم میباشد و بلیط کیش (اصفهان کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (اصفهان کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو  بلیط کیش عید فطر 97

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

اصفهان کیش

ماهان 

2،500،000

2،000،000

  021-42632

اصفهان کیش

معراج

2،100،000

1،900،000

 021-41938

 اصفهان کیش

کاسپین

1،500،000

1،500،000

  021-88530609

 اصفهان کیش

کیش ایر 

 1،556،000

1،556،000

 021-41938

  اصفهان کیش

زاگرس

1،800،000

1،900،000

 021-43361

اصفهان کیش

تابان

 580،000

  580،000

 021-41938 

 اصفهان کیش

 ایران ایر

 1،236،000

 1،236،000

  021-88452588


بلیط کیش (تبریز - کیش)

مبدا پروازی: تبریز

بلیط تبریز کیش

مقصد پروازی : کیش

ساعت پرواز کیش تا مشهد : 2:20 ساعت


بلیط کیش (تبریز کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود دو ساعت و نیم میباشد و بلیط کیش (تبریز کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (تبریز کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو  بلیط کیش عید فطر 97

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

تبریز کیش

ماهان 

3،200،000

2،700،000

  021-42632

تبریز کیش

معراج

2،800،000

2،600،000

 021-41938

تبریز کیش

کاسپین

2،300،000

2،300،000

  021-88530609

تبریز کیش

کیش ایر 

 2،211،000

2،211،000

 021-41938

تبریز کیش

زاگرس

 2،420،000

1،220،000

 021-43361

تبریز کیش

تابان

 1،200،000

  1،300،000

 021-41938 

تبریز کیش

 ایران ایر تور

 2،400،000

 2،400،000

  021-88452588

 

به سایت جامع گردشگری کیش و رزرو بلیط کیش خوش آمدید:

** به منظور تسهیل کار مسافران عزیز تور کیش سعی گردیده مناسب ترین و ارزان ترین قیمت های بلیط کیش از آژانس های معتبر وخوشنام در این سایت معرفی شود.

** جهت رزرو بلیط کیش  و همچنین سایر خدمات گردشگری کیش میتوانید با شماره های درج شده در جدول های مرتبط تماس بگیرید.
** همچنین مسافران عزیز تور کیش که مایلند سایر خدمات مانند خدمات اقامتی و گردشگری را نیز دریافت کنند میتوانند از شماره های موجود استفاده نمایند . 
** سایت جامع رزرواسیون بلیط کیش سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید.

بلیط کیش عید فطر 96

بلیط کیش (تهران - کیش)

مبدا پروازی : تهران

بلیط تهران کیش

مقصد پروازی : کیش
زمان تقریبی تهران-کیش : 90 دقیقه

بلیط کیش (تهران کیش):

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط کیش (تهران کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (تهران کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو بلیط کیش عید فطر 96

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

  تهران کیش کیش ایر  1،780،000 1،280،000   021-42632
  تهران کیش معراج 1،300،000 1،100،000  021-41938
  تهران کیش کیش ایر 780،000 780،000   021-88530609
  تهران کیش قشم   920،000 920،000  021-42632
  تهران کیش کیش ایر 780،000 780،000 021-42632
  تهران کیش زاگرس 1،020،000 1،120،000  021-43361
  تهران کیش کاسپین  870،000 870،000  021-41938
  تهران کیش ماهان 925،000 925،000  021-88452588

بلیط کیش (مشهد - کیش)

مبدا پروازی : مشهد




مقصد پروازی : کیش
زمان تقریبی مشهد -کیش : 2 ساعت

بلیط کیش (مشهد کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش دو ساعت میباشد و بلیط کیش (مشهد کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (مشهد کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو بلیط کیش عید فطر 96

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

مشهد کیش ماهان  3،800،000 2،880،000   021-42632
مشهد کیش معراج 2،700،000 2،300،000  021-41938
 مشهد کیش کاسپین 2،900،000 2،800،000   021-88530609
 مشهد کیش قشم ایر   1،920،000 16،000،000  021-41938
  مشهد کیش زاگرس  1،420،000 1،220،000  021-43361
مشهد کیش تابان  1،870،000   1،870،000  021-41938 
 مشهد کیش  ایران ایر تور  2،100،000  2،000،000   021-88452588

بلیط کیش (شیراز - کیش)

مبدا پروازی : شیراز

بلیط شیراز کیش


مقصد پروازی: کیش
ساعت پرواز کیش تا شیراز : 57 دقیقه

بلیط کیش (شیراز کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت میباشد و بلیط کیش (شیراز کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (شیراز کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو بلیط کیش عید فطر 96

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

شیراز کیش ماهان  2،120،000 1،500،000   021-42632
شیراز کیش معراج 1،700،000 1،500،000  021-41938
شیراز کیش قشم ایر 900،000 900،000   021-88530609
شیراز کیش کیش ایر   1،187،000 1،187،000  021-41938
شیراز کیش زاگرس  1،720،000 1،820،000  021-43361
شیراز کیش آسمان  1،405،000   1،405،000  021-41938 
شیراز کیش  ایران ایر تور  920،000  920،000   021-88452588

بلیط کیش (اصفهان - کیش)

مبدا پروازی: اصفهان

بلیط اصفهان کیش


مقصد پروازی : کیش
ساعت پرواز کیش تا مشهد : 1:23 ساعت

بلیط کیش (اصفهان کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود یک ساعت و نیم میباشد و بلیط کیش (اصفهان کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (اصفهان کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو بلیط کیش عید فطر 96

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

اصفهان کیش ماهان  2،500،000 2،000،000   021-42632
اصفهان کیش معراج 2،100،000 1،900،000  021-41938
 اصفهان کیش کاسپین 1،500،000 1،500،000   021-88530609
 اصفهان کیش کیش ایر   1،556،000 1،556،000  021-41938
  اصفهان کیش زاگرس 1،800،000 1،900،000  021-43361
اصفهان کیش تابان  580،000   580،000  021-41938 
 اصفهان کیش  ایران ایر  1،236،000  1،236،000   021-88452588

بلیط کیش (تبریز - کیش)

مبدا پروازی: تبریز

بلیط تبریز کیش


مقصد پروازی : کیش
ساعت پرواز کیش تا مشهد : 2:20 ساعت

بلیط کیش (تبریز کیش): 

مدت زمان مسیر هوایی تهران کیش حدود دو ساعت و نیم میباشد و بلیط کیش (تبریز کیش) در حال حاضر بوسیله خطوط هوایی ماهان، ایران ایر، ایران ایر تور، کیش ایر، زاگرس، معراج و... به مسافران ارائه میگردد. بلیط کیش (تبریز کیش) معمولا به دو صورت برنامه ای (سیستمی) و چارتر در اختیار مسافران قرار میگیرد. مسافرین محترم تور کیش میتوانند علاوه بر رزرو بلیط، سایر خدمات گردشگری از قبیل رزرو هتل، خدمات گردشگری کیش را نیز به سبد خرید خود اضافه نمایند. مسافرین محترم تور کیش در نظر داشته باشند که ارائه کارت ملی جهت ورود به گیت پرواز مورد نیاز است، همچنین آن دسته از مسافرینی که از خدمات اقامت استفاده میکنند نیز میبایست شناسنامه خود را جهت ارائه به پذیرش هتل همراه خود داشته باشند.

رزرو بلیط کیش عید فطر 96

     مسیر

 هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت رفت

  نرخ پایه قیمت برگشت

  تلفن تماس جهت رزرو

تبریز کیش ماهان  3،200،000 2،700،000   021-42632
تبریز کیش معراج 2،800،000 2،600،000  021-41938
تبریز کیش کاسپین 2،300،000 2،300،000   021-88530609
تبریز کیش کیش ایر   2،211،000 2،211،000  021-41938
تبریز کیش زاگرس  2،420،000 1،220،000  021-43361
تبریز کیش تابان  1،200،000   1،300،000  021-41938 
تبریز کیش  ایران ایر تور  2،400،000  2،400،000   021-88452588

 

به سایت جامع گردشگری کیش و رزرو بلیط کیش خوش آمدید:
** به منظور  تسهیل کار مسافران عزیز تور کیش سعی گردیده مناسب ترین و  ارزان ترین قیمت های بلیط کیش  از آژانس های معتبر وخوشنام در این سایت معرفی شود.
** جهت رزرو بلیط کیش  و همچنین سایر خدمات گردشگری کیش میتوانید با شماره های درج شده در جدول های مرتبط تماس بگیرید.
** همچنین مسافران عزیز تور کیش که مایلند سایر خدمات مانند خدمات اقامتی و گردشگری را نیز دریافت کنند میتوانند از شماره های موجود استفاده نمایند . 
** سایت جامع رزرواسیون بلیط کیش سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید.